İletişim Nedir, Öğeleri, Unsurları Nelerdir? İletişimde Kanal ve Kaynaklar

İletişim Nedir, Öğeleri, Unsurları Nelerdir? İletişimde Kanal ve Kaynaklar
0

İletişim nedir, öğeleri ve unsurları nelerdir? İletişimde kanal ve kaynaklar nelerdir? Bu konu üzerine tüm merak ettiklerinizi bulabileceğiniz kapsamlı bir kaynak hazırladık.

Sağlıklı bir iletişim, ulaşılmak istenilen amacın doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak en temel unsurdur. Ancak iletişimin doğru olabilmesi için iletişimde kanal ve kaynaklar doğru kullanılmalıdır. Unsurları ile doğru kanalın birlikte kullanılarak amaca uygun şekilde iletişime geçilmiş olması, doğru iletişimin tamamlayıcısı olacaktır.

İletişim Nedir?

İletişim; Çeşitli kanallar aracılığıyla bir iletinin kişi ya da kişilerce, başka bir kişiye veya insan topluluklarına sözlü, yazılı ve görsel olarak iletilmesidir.

Genel anlamda insanların birbiri ile kurduğu tüm ilişkileri, birer iletişim olarak nitelendirmek mümkündür. Çünkü insanlar arasındaki etkileşim nihayetinde sözlü, yazılı veya görsel birçok unsura dayanmaktadır.

iletişim öğeleri

İletişim Öğeleri Nelerdir?

Bağlantı esnasında bilinçli veya bilinçsiz olarak, bazı öğelerden faydalanılır. İletişim öğeleri hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse, şunlar söylenebilir;

İleti

İleti, iletişimi gerçekleştirecek kişinin alıcıya iletmek istediği temel unsurdur. Göndericinin karşı taraf için ileteceği her türlü istek, düşünce, duygu veya bildirim, ileti olarak kabul edilebilir.

İletinin aktarılmasında kullanılacak birçok yöntem bulunmaktadır. İletişim denildiğinde akla genellikle sözlü ve yazılı etkileşim gelse de bu tam olarak doğru değildir. Çünkü iletişime geçmek sözlü veya yazılı eylemlerin dışında, kişinin mimik ve jestleri gibi vücut dili gibi unsurlarda kullanılmaktadır. Hatta bunların dışında göndericinin ses tonundaki değişiklikler bile, mesaj içinde mesajın iletilmesine neden olabilmektedir.

Gönderici

İletişim öğeleri arasında yer alan gönderici; mesajın yani iletinin alıcı veya alıcılara çeşitli yollarla ulaşmasını sağlayan kişidir. Gönderici istek, duygu ve düşünceleri karşısındaki insan ve insan gruplarına farklı birçok yol ile iletebilir. Doğrudan sözlü iletişim, görüntülü iletişim, yazılı veya görsel basın, e-posta ya da diğer dijital araç gereç ve sistemlerle, iletinin gönderilmesini sağlar.

Gönderici sadece insan olarak düşünülmemeli, yapay zeka sistemleri veya internet siteleri gibi farklı zeminlerde gönderici olarak kabul edilmektedir. Ancak her türlü göndericinin arkasında insan varlığı en önemli gerçektir.

Alıcı

İletinin bir şekilde ulaştırıldığı kişi ya da topluluktur. Sözlü iletilerde alıcılar dinleyici, yazılı iletilerde ise alıcılar okuyucu olarak sınıflandırılırlar. Gönderici çeşitli kanalları kullanarak, iletiyi alıcıya iletip iletişimi gerçekleştirirler.

Kanal

İletişim araçları olarak da kabul edebileceğimiz kanal, iletişim öğeleri arasındaki temel unsurlardan biridir. Gönderici mesajını çeşitli kanallar aracılığıyla alıcıya iletecektir. Kitle bağlantı araçları, yazılı ve görsel medya, e-posta sistemleri, doğrudan veya dolaylı yoldan sesli ve görsel iletişim kanalları gibi pek çok çeşidi bulunmaktadır.

Ortam

İletinin gönderici tarafından alıcıya iletildiği her türlü ortam, bağlam kapsamında ele alınmaktadır. Mesajın farklı ortamlarda alıcıya ulaştırılması mümkündür. Fiziki bir ortam şartı olmayıp, sanal yani internet veya diğer dijital unsurlarda birer ortamdır.

Geri Bildirim

Mesajı alan kişinin gönderiye yapacağı her çeşit cevap, geri bildirim olarak değerlendirilir. Bu aynı zamanda “dönüt” olarak da adlandırılmaktadır. Geri bildirim iletişimin temel öğeleri arasında olmasa da sağlıklı bir iletişimin gerçekleşebilmesi için geri bildirimin sağlanması faydalı olacaktır.

Şifre

İletişim unsurları arasında yer alan şifre, daha çok gönderici ile alıcının bir işaretin ne anlama geldiğini bilmesiyle sağlanmaktadır. Örneğin; bir yazım karakterinin iki taraf için de aynı şeyi ifade etmesi ve iletide bu karakterin yer alması, şifre unsurunun tanımlanmasında kullanılabilmektedir.

iletişim çeşitleri

İletişim Çeşitleri Nelerdir?

Aslında yukarıdaki kısımda doğal olarak geçen bu kaynakları sınıflandıracak olursak, şunlardan bahsetmek mümkün olacaktır.

Yazılı

Yazılı iletişim için basında yer alan kaynaklar, e-postalar, mektuplar, tutanaklar veya web sitesi yazıları örnek olarak gösterilebilir. Özellikle eski tarz medyada en çok bu çeşide rastlamaktayız. Yazılı olarak sağlanan her türlü iletişim, gönderici ile alıcı arasında kurulan bağın bir unsurudur.

Sözlü

Sözlü iletişim ise göndericinin alıcıya konuşarak iletiyi aktarmasıdır. Tüm kanallarda olduğu gibi sözlü iletişimde kanallar bulunmaktadır. Gönderici iletisini doğrudan karşılıklı konuşarak aktarabileceği gibi, telefon veya görüntülü konuşma sistemleri üzerinden de aktarabilmektedir.

Sözsüz

Aslında yazılı iletişimde yer aldığı bu sınıfta, aynı zamanda göndericinin mimik ve jestleri gibi çeşitli iletişim kanalları üzerinden mesajını iletmesi de yer alabilmektedir. Ancak tüm beden dili, bu sınıfta yer alan ve akla ilk gelen şeydir. Diğer yandan resimler gibi sessiz iletişim kanallarını da sözsüz iletişim sınıfında değerlendirmek mümkündür.

İletişim Kanalları Nelerdir?

İletişim kanalları arasında, birçok farklı unsur sayılabilir. İletinin farklı şekillerde gönderimini sağlayan her türlü yöntem, bu şekilde değerlendirilir.

İletişim kanalları arasında günümüzde en yaygın kullanılanı telefon, e-posta, televizyon ve gazetelerdir. Toplu iletişim araçları topluma hitap ederken, kişisel iletişim ise daha çok bireysel kullanıma dayalı unsurlar ile sağlanmaktadır.

Doğru ve Etkili İletişim Nasıl Kurulur?

Doğru ve etkili iletişim kurulması kişisel hedeflerin yanı sıra, ticari hedeflerinde başarıyla yakalanmasını sağlayacaktır. Bu yüzden en etkili iletişimin kurulabilmesi için, tarafların şunlara dikkat etmesi gerekir;

  • Gönderici emir vererek veya tehditkâr konuşmak yerine, karşıdaki alıcıyla problemleri en aza indirecek şekilde konuşmalıdır.
  • Konu dışına çıkmadan ana konu üzerinden örneklendirmeler yapmak, iletişimin gücünü artırır.
  • Yargılayıcı ve suçlayıcı olmaktan kaçının.
  • Karşı tarafa kapıyı tam olarak kapatmayın ve söz hakkı verin.
  • Göz irtibatı, iletişimin en önemli yanlarından biridir. Karşınızdaki ile göz temasını kesmeyip, gözlerinizi kaçırmaktan da mutlaka sakının.
  • Alıcının size soru sorması ve geri bildirimler yapmasına izin verin.
  • Sözlerinizin kesilmesine müsaade etmediğiniz gibi, karşı tarafın sözünü kesmemeye de özen gösterin.

Bu içeriğimizin ardından “Dil ve yaşam” kategorimizdeki diğer içeriklerimizin de sizin için faydalı olabileceğini düşünüyoruz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir