Olay Yazısı Nedir, Özellikleri Ve Unsurları Nelerdir, Nasıl Yazılır?

Olay Yazısı Nedir, Özellikleri Ve Unsurları Nelerdir, Nasıl Yazılır?
0

Olay yazısı nedir ve nasıl yazılır? Özellikleri, unsurları nelerdir? sorularının yanıtlarınızı yazımızda bulabilirsiniz.

Olay yazısı özellikleri, yazının anlatım biçimine göre farklılık gösterdiği gibi bu biçimlerin kendi alt başlıklarında da farklılık göstermektedir. Serim, düğüm ve çözüm olmak üzere üçe ayrılan olay yazısı unsurları, bu tip yazıların temelini oluşturmaktadırlar.

Olay Yazısı Nedir?

Olay yazısı; yaşanan herhangi bir olayın içerisinde bulunan kahramanları konu alan, zaman ve mekân gibi kavramlara yer verilen  ve bu unsurlar etrafında kaleme alınmış yazılardır. Bu tip yazılarda yazar gerçeklikten sapmamak kaydıyla, kısmen kendi yorumunu katılabilmektedir.

Olay Yazısı Unsurları Nelerdir?

Kısaca olay yazısı unsurları şunlardır;

Serim: Hikâyenin anlatılırken karakterlere yer verilmesi ve bununla birlikte olayın geçtiği ortamın tanıtılması durumudur. Temel olarak serim, olay anlatımının ana iskeletinin çıkarılmasıdır.

Düğüm: Olay yazılarında düğüm ise, hikâyenin yer yer karmaşık bir yapıya bürünmesidir. Burada amaç okuyucunun yazıyı okurken daha fazla heyecan duymasıdır.

Çözüm: Anlatılan hikâyenin gerçeklik çerçevesi içerisinde bir sonuca bağlanması olarak ifade edilir.

Olay Yazısı Özellikleri

Olay Yazısı Özellikleri Nelerdir?

Olay yazılarının özelliklerini, temel olarak iki farklı başlık altında toplamak gerekir. Çünkü bu yazıları birçok alt başta ayırmak mümkünken, iki ana başlıkta toplamak daha anlaşılır olacaktır. Kurmaca ve öğretici metinler olarak olay yazılarını ayırdığımızda, özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Öğretici Olay Yazılarının Özellikleri

Öğretici olay yazılarının özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Kullanılan dil sade ve anlaşılır bir şekildedir.
 • Bu tip olay yazılarında en temel amaç, okuyucuya bilgi vermektir.
 • Kurmaca metinlerin aksine daha çok gerçekçi bir dil kullanılır.
 • Okuyucuyu düşünceye sevk etmek öğretici olay yazısı özellikleri arasındadır.
 • Tartışma ve yeteri kadar açıklama yapmak, öğretici olay yazılarının özellikleri arasında yer alır.
 • Yazı planı giriş gelişme ve sonuç ilişkisine dayanır.

Kurmaca Olay Yazılarının Özellikleri

Kurmaca olay yazılarının özellikleri şunlardır;

 • Bilgilendirme amacından ziyade, bilgilendirme ile birlikte yazı sanatının kullanılması esastır.
 • Betimleme ve öyküleme teknikleri, kurmaca metinlerin başlıca özellikleri olarak öne çıkmaktadır.
 • Sanatsal bir kaygıya dayandığı için yazım esnasında edebi bir dil hakimdir.
 • Hayatın gerçeklikleri üzerine yazılmış olsalar da yazarın olay yazılarına daha fazla yorum kattığı görülür.

Kurmaca Olay Yazıları ve Özellikleri

Kurmaca olay yazıları özellikleri şunlardır;

Masallar

Masal yazılarının özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Masallarda iyi insanlarla kötü insanların mücadelesi ön plana çıkmakta ve genelde iyi insanlar kazanmaktadır.
 • Konunun kahramanları, yaşandığı zaman ve yerlerin yanı sıra, olaylarda olağanüstü nitelik taşırlar.
 • Hayali kahramanlar ve olağanüstü yetenekli insanlara yer verilir.
 • Genellikle geçmiş zaman kullanılsa da bazen geniş zamana da yer verilir.
 • Unsurların önemli bir kısmı hayal ürününden ibarettir.

Fabllar

Fablların özellikleri şu şekildedir;

 • Olayın kahramanlarının hayvanlar veya insanın dışında kalan olağanüstü varlıklar olduğu görülür.
 • Öykünce yani fabl yazılarında hayvanlara konuşma ve kişiselleştirme kabiliyeti verilir. Hayvanlara yüklenen insan özellikleri ile aslında insanlara ders vermek ve onları eleştirmek hedeflenir.
 • İnsanların kendi aralarında yaşayacakları aç gözlülükler, kurnazlıklar ve ikiyüzlülük gibi şeyler hayvanlar arasında geçmiş gibi gösterilir.
 • Serim, düğüm ve çözümün dışında öğüt gibi olay yazısı unsurları hissedilir derecede görülür.

Öykü (Hikâye)

 • Serim, düğüm ve çözüm etkin bir şekilde işlenir.
 • Durum öyküsü kısımlarında betimleme, olay öyküsü kısmında ise betimleme söz konusudur.
 • Öykülerde kişilerden ziyade olay ön plandadır.
 • Masal ve fabl gibi yazım türlerine göre edebi ve sanatsal bir dilin kullanımı ön plandadır.
 • Öykülerde geçen olaylar, zaman, yerler ve kahramanlar gerçeğe uygun rollerdedir.
 • Kendi arasında durum ve olay öyküsü olmak üzere ikiye ayrılır.

Roman

 • Romanlarda kişi sayısı oldukça fazladır.
 • Anlatılan olaylar, zaman ve yer öğeleri ile birlikte gerçek kahramanlar da konu alınır.
 • Daha ayrıntılıdır.
 • Yazıldığı zamanın ve o dönemdeki topluma ait özelliklerin anlatılması, roman olay yazısı özellikleri arasındadır.
 • Etkileyici yönü fazladır ve sanatsal bir anlatım hakimdir.

Destanlar

 • Ait olduğu milletin etkilenmesine yönelik yazılan yazılardır.
 • Genellikle kıtlık, göç, savaş ve milletin kahramanlıkları anlatılır.
 • Yaşanan olaylar halk arasında dilden dile yayıldığı için, abartılı eklemelerin görülmesi mümkündür.
 • Millete atıfta bulundukları için milli yazım çeşitleridir.
 • Genellikle oldukça uzun yazım türleridir.

Olay yazısı üzerine hazırladığımız bu içeriğimizin ardından “Modernist hikaye” başlığımızın da ilginizi çekebileceğini düşünüyoruz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir