Romantizm Akımı Özellikleri ve Temsilcileri

Romantizm Akımı Özellikleri ve Temsilcileri
0

Romantizm akımı özelliklerini ele aldığımız bu konuda. Akımın temsilcilerine, kurucusuna, etkili olduğu dönemlere, etkilendiği ve etkilediği diğer akımlara yer verdik.

Romantizm akımının özelliklerine bakıldığı zaman oldukça geniş bir alana yayıldığı görülüyor. Sanatın her bir bölümünde etkisi ve yansıması bulunan romantizm akımının temsilcileri ve dönemi de son derece önemlidir. Bu akımın karşısında olduğu farklı sanat akımları da bulunur. Bunun yanı sıra dönem içerisinde romantizm akımına karşı olarak ortaya çıkan akımlar da vardır.

Her sanat akımı hem birbirinden beslenirken hem de birbirlerine karşıdırlar. Çoğu akımın ortaya çıkışı da kendisinden önceki akıma bir antitez oluşturmaktır. Farklı sanat akımlarının bir araya gelmesi ile oluşan sentez sanat akımları da bulunur. Romantizm akımı edebiyat, sinema, resim, mimari ve birçok alanda daha önemli bir yer kazanmıştır. Akımın değeri, günümüzde klasikleşerek devam etmektedir.

Romantizm Akımı Nedir?

Romantizm akımının anlamına bakıldığında duyguların ön planda olduğu bir tema görüyoruz. Romantizm akımı farklı akımlara karşı olarak ortaya çıkmıştır. Edebiyatta ve sanat alanında kurucuları ve temsilcileri birbirinden farklılık gösterir. On sekizinci yüzyılda etkili olan ve etkisi modern dönemlerde de hissedilen romantizm akımı son derece önemlidir. Birçok önemli sanatçının yer aldığı romantizm akımı, sağduyuyu baz alır.

Romantizm Akımı, Hangi Akıma Karşı Ortaya Çıktı?

Romantizm akımının karşı olduğu sanat akımı klasizmdir. Klasizm akımının mantıksal çerçevesine dur deme amacı ile antitez olarak ortaya çıkmıştır. Edebiyatta ve resim alanında oldukça etkili olan romantizm, katı kuralların insanları bunalttığını öne sürer. Yaşamın devam edebilmesi için sağduyuya ve duygulara ihtiyaç vardır. Bu neden ile de klasizm gibi kısıtlayıcı ve insanların yaşamına renk katmayan bir akım sürdürülebilir olamaz. Bu tarz düşüncelerden yola çıkarak oluşturan romantizm akımı, klasizme karşıdır. Başta da bahsedildiği gibi birçok akım birbirine zıt kutuplarda yer alır ve asıl amaç antitez oluşturmaktır.

Romantizm Akımının Etkilediği Diğer Akımlar Nelerdir?

Romantizmin etkilediği akımların sayısı bir hayli fazladır. Romantizmden etkilenerek kendi sentezini oluşturmayı hedefleyen farklı sanatçılarda vardı. On sekizinci yüzyılda ortaya çıkan romantizm akımının detaylarına bakıldığında yirmi birinci yüzyılda dahi sentezinin olduğu görülür. Romantizm akımın, Türkçeye çoşumculuk olarak çevrilse de günümüzde romantizm olarak kullanılmaya devam eder. Romantizm akımı kendi alanı dışında heykel, mimari ve müziği de önemli ölçüde etkilemiştir. Romantizm akımı realizmi de etkilemiştir ve antitez olarak realizm akımı doğmuştur.

Romantizm Akımının Özellikleri Nedir?

Romantizmin özellikleri akımın geçerli olduğu sanat alanına (edebiyat, resim, müzik, heykel, mimari, sinema, tiyatro ve diğerleri) göre farklılık gösterebilir. Ancak çoğunlukla ortak bir temel üzerinden hareket edilir. Romantizm akımının özellikleri şunlardır:

 • Duygular ön plandadır.
 • Gerçekçi ve klasik yaklaşımdan uzaklaşılmıştır.
 • Edebiyatta önemli eserler verilmeye başlanır.
 • Edebiyatta iyi ve kötü insanların birbirleri ile olan mücadelesine yer verilir. İyiler her zaman kazanırken kötüler her zaman cezasını çeker.
 • Duygu ve düşünceler özgürce ortaya konur.
 • Öznellik hakimdir.
 • Dişilik ön planda yer alır.
 • Coşku ve heyecan gibi duygular bulunur.
 • Tema olarak aşk ve doğa ele alınır. Ruhani konular ve ölüm teması da içerisinde bulunur. Ancak daha çok insana olan aşk, doğaya olan aşk ve hayat sevgisinden bahsedilir.
 • Sınıf ayrımı bulunmaz.
 • Zaman ve mekan ayrımı kaldırıldı.
 • Resim, heykel ve mimaride daha pastel tonlar hakim.
 • Resim, heykel ve mimaride daha romantik ve gündelik konular işlenmeye başlandı.
 • Düşsellik her bir sanat alanında ön planda yer aldı.

Romantizm Akımı Hangi Dönemde Etkili Oldu?

Romantizm akımının dönemi on sekizin yüzyıldır. On sekizinci yüzyılda klasizme tepki olarak doğan romantizm akımı on dokuzuncu yüzyılda da kendinden söz ettirmiştir. Günümüzde bazı sanatçılar tarafından romantik eserler üretilmeye devam eder.

Romantizm Akımının Kurucusu Kimlerdir?

victor hugo
Romantizm akımının kurucusu Victor Hugo

Romantizm akımının kurucusu edebiyatta Victor Hugo’dur. Görsel sanatlarda ise kurucusu olarak John Constable kabul edilir. Her iki isim de romantizmi temsil eder. Victor Hugo, romantizm akımının kuramcısı olarak da kabul edilir.

Romantizm Akımının Temsilcileri Kimlerdir?

Romantizmin temsilcileri kurucularının yanı sıra edebiyatta Goethe, Lamartine, Schiller ve J. J. Rousseau gibi isimler bulunur. Romantizm akımının görsel sanatlardaki (resim, heykel, mimari) temsilcileri ise şu isimlerdir:

 • William Blake
 • William Turner
 • Francisco Goya
 • Eugene Delacroix
 • Caspa David Friedrich
 • Theodore Gericault

Bu içeriğimizin ardından sanat tarihi üzerinde büyük bir etkisi olan bir diğer akım “Soyut sanat akımı” üzerine hazırladığımız içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir