Dil ve İletişim Nedir? Farkları Nelerdir? Aralarında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Dil ve İletişim Nedir? Farkları Nelerdir? Aralarında Nasıl Bir İlişki Vardır?
0

Dil ve iletişim farkları ve aralarındaki ilişki ile birbirleriyle bağlantılı ama farklı iki unsurdur. Dil, insanların birbirleri arasındaki iletişimi sağlayan araçtır. İletişim ise, insanlar arasındaki duygu, düşünce, istek ya da farklı bilginin aktarılmasıdır. Dil ve iletişimin kısaca tanımı bu kadar basit olsa da bu iki kelimenin farkları ve aralarındaki ilişki ayrı ayrı ele alınması gereken konulardır.

Dil ve İletişim

Dil ve iletişim birbirlerinden farklı ama bağlantılı kavramlardır. İnsanlar arasındaki iletişim, farklı yollar ile gerçekleştirilebilir. Bunlardan ilki ve uygarlığın meyvesi, dildir. İnsanlar, kendi dilleri ile karşılarındaki insanlar ile iletişim kurar. Bunun yanında, fiziksel hareketler, jest, mimik ve vücut dili de birer iletişim aracıdır.

Dünya üzerinde yaşayan halkların, konuştukları diller, onların yaşadıkları coğrafyaya ve iklim şartlarına göre değişiklik gösterir. Her halk, kendi bulunduğu coğrafyadaki yaşam tarzına ve ortam koşullarına göre farklı sesler çıkarmış ve bu sesleri harfler ile işaretlendirerek dilleri oluşturmuştur.

Dil ve İletişim Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Dil ve iletişim, birbirine etki eden iki unsurdur. Dil ile iletişim incelendiği takdirde tarih olarak iletişimin daha eskiye gittiği söylenebilir. İletişim, insanoğlunun sosyalleşme ihtiyacını sağlayan bir araç olduğu için sürekli var olmuştur. Fakat primat atalarımız, ormanlarda ve savanalarda hayatlarını sürerken, sözlü iletişim kurabilecekleri uygar bir dile sahip değildi. O zamanlar, sorunlar kaba kuvvet ile çözülür; jestler ve mimikler, iletişimde baş rol oynardı.

İlerleyen yüzyıllarda, hayatta kalma mücadelesini sürdüren insanoğlu, gelişen zekası ile birlikte kendi topluluğunun dilini oluşturmaya başladı. Doğada duydukları sesleri taklit eden insanlar, doğadaki canlılara, eşyalarına ve diğer insanlara bir isim takmaya başladılar. Bu noktadan bakıldığında, iletişimin dili doğurduğu söylenebilir. Ya da iletişim, dilin anasıdır da denebilir.

Dil, iletişimin kolay ve uygar bir şekilde yapılmasını ve bilginin sistematik bir şekilde hızlıca aktarılmasını sağlamıştır. Dünya üzerindeki farklı halklara ait diller ortaya çıkmaya başladıktan sonra iletişim, giderek gelişen bir unsur olmuştur. Bu bakış açısından bakılarak incelenirse, bu durumda da insanların dilinin, iletişimi tetikleyici ve verimli hale getirici bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Dil ve İletişimin Farkları

Dil ve İletişimin Farkları Nelerdir?

Dil ve iletişimin benzer yanları olsa da ikisi farklı kavramlardır. Her şeyden önce iletişim bir kavramdır. Dil ise bir kavram olmaktan çok, somut bir varlıktır. Harfler, kelimeler, cümleler ve sözler bir dili oluşturan somut unsurlardır. Bu nedenle bu iki olgu arasındaki ilk göze çarpan farkın bu olduğu söylenebilir.

Dilin olmadığı zamanlarda da iletişim mevcuttu. İnsanlar, mağaralara şekiller çizerek yaşadıklarını kayıt altına alırlardı. Fakat buradaki en can alıcı nokta ise insanların diğer hayvanlardan farklı olarak bilinmek ve ölümsüzlüğü arzulamak adına istekli olmasıdır.

İnsanlar, yıllar içerisinde uygarlıklarını kurarak sanatı üretmiş ve ölümsüz olmaya çalışmıştır. Yazı bulunmuş ve ardından her nesil kendinden sonraki nesle miraslarını bırakmıştır. Toplumun ve uygarlığın ilerlemesine katkı sağlamış eser ve mirasların sahipleri, eskiden toplumda ölümsüzlüğe sahip olacak insanlar olmaları ile bilinirdi.

İletişim, dilin ortaya çıkma nedenlerinden birisi olmasına rağmen, bugün yaşadığımız dijital iletişim çağı, tamamen dilin itici gücü sayesinde gerçekleşmiştir. Dil, belirli kuralları olan bir yapıdadır. Bu yapının algoritması ise hızlı ve etkili iletişimi en az enerji ile gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Verimliliğin artması ile bilgi daha hızlı ve az enerji ile iletilir; böylece ideal iletişim kurulmuş olur. Bu durum da sanayi devriminden bu yana yaşanan bilimsel ve teknolojik ilerlemenin, dilin sistematik ve kurallı yapısı sayesinde olduğunu bizlere göstermektedir.

Dil, iletişimi ortaya çıkaran işaretler bütünüdür. Bazı durumlarda dil işe yaramayabilir. Aklımızda var olan, orada olduğunu bildiğimiz, fakat hala bir imge olarak orada yer alan kavramları dile dökemeyebiliriz. Bu durumda, iletişim de ortaya çıkamaz. Bu noktada, dilin eksik olduğu da söylenebilir. Fakat, ortaya çıkarılamayan bu bilinçdışı kavramlar, bir psikolojik dışa vurum ya da fiziksel şiddet ile ortaya konabilir. Bu durumda, iletişim, dil olmadan tekrar sağlanmış olur.

Dil ve iletişim üzerine hazırladığımız bu içeriğimizin ardından “İletişim nedir? Öğeleri, unsurları nelerdir?” başlıklı içeriğimizin de ilginizi çekebileceğini düşünüyoruz.

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir